Vårt hovedfokus

Først og fremst skal vi i Mercur AS være lønnsomme å tjene penger, det er en helt ærlig sak. Men, bak det så ligger det så mye mere. Vi skal være en sunn og bærekraftig bedrift som skal gi de ansatte en trygg arbeidsplass og med mulighet for egenutvikling. Vi skal satse på kvalitet i alle ledd, og dette for at det skal komme våre kunder til gode med rett kvalitet til rett tid, og til riktig pris.

Vi skal sørge for et sterkt sosialt og faglig miljø, og skape en kultur hvor de ansatte ønsker å være med på verdiskapning.

Vi skal være til å stole på, og vi ønsker at våre kunder opplever dette, og at vårt fokus på lønnsomhet som sunt og godt, og med leveranser som tilfredsstiller de kravene og ønskene de har. For oss er det viktig å forstå kunden, slik at leveransene totalt sett blir som forventet.

Hva kan vi tilby