Nyanlegg

Mercur AS kan med den erfaringen teamet besitter i dag tilby gjennomføringen av alle typer prosjekt, enten det er som programentrepriser eller totalentrepriser.


Vi kan levere alt fra enkle lagerbygg til de mest tekniske forskningsbygg som inneholder alt av vvs-tekniske installasjoner.

Vårt team har erfaring fra:
Boligprosjekter, lagerbygg, sykehus, sykehjem, industri, skoler og tekniske forskningsbygg.

Med den erfaringen som eier av nye Mercur AS har, og med det teamet som har blitt med har, kan vi garantere for våre kunder at vår gjennomføringsevne med minimum av avvik vil være på et meget høyt nivå. Vi har gjennom så mange år opplevd og erfart mange ganger hva som ofte går galt, hvor de største fallgrubene er, og er bedre rustet enn noen gang til å unngå de største fallgrubene. Vi vet hvor det er viktig å ha fokus, slik at både vår egen entreprise og de øvrige involverte i prosjektet får en så smidig som mulig gjennomføring av prosjektet, og da med en lønnsomhet alle vil være fornøyde med.